Vymáhání pohledávek

STYGA Corporate spolupracuje ve skupině partnerských inkasních organizací. Vymáháme pohledávky již více než 15 let. V roce 2008 byla založena STYGA Corporate se zaměřením na kvalitnější synergii společných projektů. Známe dokonale prostředí, ve kterém pracujeme. Věnujte se své práci a inkaso nechejte na nás. Kontaktujte nás.

  • Neplatíte vstupní poplatky ani zálohy
  • Dlužníky řešíme individuálně
  • STYGA nikomu nedluží

Společnost Styga od roku 2010 zajišťuje vymáhání pohledávek, jednak vlastní činností a jednak skupinou spolupracujících inkasních agentur. Tento přístup zajišťuje efektivnější vymáhání pomocí lokálně zaměřených firem. Společnost Styga fakturuje své provize, až po zaplacení pohledávek věřiteli. Věřitel neplatí žádné vstupní poplatky, ani náklady na vymáhání. V případě, že inkaso zajišťuje spolupracující agentura, je provize Stygy zahrnuta již ve smlouvě, která se uzavírá přímo s konkrétní spolupracující inkasní firmou a věřitelem. V takovém případě provizi věřitel společnosti Styga neplatí. Věřitel neplatí nic ani v případě, že se pohledávka nepodaří inkasovat. V případech, kdy inkaso provádí spolupracující firma, je společnost Styga pouze na úrovni odborného poradenství. Při odkupu pohledávek, je úhrada provedena v termínu a za podmínek, které jsou dohodnuty ve „Smlouvě o postoupení pohledávek“.

  • V případě, že máte zájem o vymáhání svých pohledávek, tak prosím vyplňte formulář.
  • Vyplněním poptávkového formuláře nevznikají žádné vzájemné závazky.

Po vyhodnocení Vaší pohledávky, jako pohledávky vhodné pro realizaci inkasa, Vás budeme kontaktovat. Vymáháme pouze pohledávky, které jsou oprávněné. K úspěšnému inkasu pohledávky je bezpodmínečně nutné dodat veškeré podklady umožňující jasné doložení dluhu dlužníkům. Vyhodnocení realizace inkasa pohledávek je bezplatné.

« Nahoru